Az Intézet PhD oktatási tevékenysége
2021/2022 tanév

1. félév

Számítógépes kutatásmódszertani eszközök

  • Kötelező, 6 kreditpont
  • 1. szemeszter, alapozó tárgy

Biostatisztika elmélet

  • Kötelező, 6 kreditpont
  • 1. szemeszter, alapozó tárgy

Biostatisztika gyakorlat

  • Kötelező, 2 kreditpont
  • 1. szemeszter, alapozó tárgy

Biostatisztikai modellek az élettudományokban

  • Szabadon választható, 6 kreditpont
  • 1. vagy 3. szemeszter

Életjelenségek mérése

  • Kötelező az Elméleti Doktori Iskola „Életfolyamatok szabályozása, mérése és analízise” PhD alprogramjában
  • 1. szemeszter, 6 kreditpont
Korábbi évek

Az Intézet PhD oktatási tevékenysége 2020/2021 tanév
Az Intézet PhD oktatási tevékenysége 2019/2020 tanév