Kutatási egységeink

Agyi keringés és metabolizmus kutatócsoport

A munkacsoport az agyi vérkeringés szabályozás törvényszerűségeit kutatja állatkísérletes modellek segítségével.

Vezető kutatók:
Prof. Dr. Bari Ferenc, intézetvezető egyetemi tanár
Dr. Farkas Eszter, egyetemi docens

Kutatók:
Dr. Makra Péter
Dr. Menyhárt Ákos
Varga Dániel Péter
Varga Viktória Éva
Ivánkovitsné Kiss Orsolya

PhD hallgatók:
Szabó Írisz
Frank Rita
Dr. M.Tóth Orsolya
Dr. Kiss Tamás

Részletek >>>


Kardiopulmonális kutatócsoport

A kutatóműhely a keringés és légzés területéhez tartozó tudományos tevékenységet végez. A kutatásaink a kardiopulmonális rendszer tanulmányozását ölelik át az állatkísérletes modellektől a humán klinikai vizsgálatokig.

Vezető kutatók:
Prof. Peták Ferenc, egyetemi tanár, SZTE ÁOK-TTIK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet
Dr. Babik Barna, egyetemi tanár, SZTE ÁOK Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet
Alapító: Prof. Hantos Zoltán

Kutatók:
Dr. Tolnai József, egyetemi adjunktus
Dr. Fodor Gergely, egyetemi adjunktus
Dr. Schranc Álmos, PhD hallgató
Rárosi Ferenc, tudományos segédmunkatárs
Ivánkovitsné Kiss Orsolya, biológus

Részletek >>>


Biostatisztikai és alkalmazott matematikai kutatócsoport

A biostatisztika a matematikai statisztika módszereinek alkalmazása orvos-biológiai adatokra. A munkacsoport a biostatisztika módszereit és azok alkalmazási lehetőségeit kutatja, konkrét orvosi-biológiai problémák, mérési adatok kiértékelésére. Az egyenrangú partneri viszonyokon alapuló kooperációs tevékenység keretein belül segítséget nyújt, hipotézisek vizsgálatában, predikciós modellek kidolgozásában, az eredmények szakmai interpretálásában. A matematikai modellezésen belül a differenciálegyenletek és számítógépes modellezési eszközök kutatásával foglalkozik.

Vezetője: Dr. Nyári Tibor, egyetemi docens

Tagjai:
Dr. Boda Krisztina, egyetemi docens
Hulmán Ádám, egyetemi tanársegéd
Rárosi Ferenc, tudományos segédmunkatárs
László Anna, Ph.D. hallgató
Virág Katalin, Ph.D. hallgató

Részletek >>>


Molekuláris biofizikai kutatócsoport

Témák:
Fényindukált elektron-, proton- és konformációváltozások bakteriális reakciócentrum-fehérjében
Fotoszintetizáló baktériumok szerkezet-funkció vizsgálata optikai spektroszkópiai módszerekkel

Vezető kutató:
Dr. Maróti Péter, egyetemi tanár, a biológia tudomány doktora

Kutatók:
Asztalos Emese biológus, PhD hallgató, fizikus doktori iskola
Kis Mariann biológus, tud. segédmunkatárs
Sipka Gábor fizikus hallgató, diplomamunkás
Nyuli Diána fizikus hallgató BSc. diplomamunkás

Részletek >>>


Nano-bionika Csoport

Vezető kutató:
Dr. Nagy László, egyetemi docens, csoportvezető

Kutatók:
Hajdu Kata, tudományos munkatárs
Szabó Tibor, Új Nemzeti Kiválósági Program ösztöndíjas
Sarrai abd el Aziz, PhD hallgató, vendégkutató, Algeria
Csekő Richárd, molekuláris bionika BSc
Kecskés Bence, molekuláris bionika BSc
Doba Zoltán, fizika BSc
Kislászló Krisztián, fizika BSc
Máthé Botond fizika BSc
Takács Emese, fizika BSc
Laskayné Tóth Judit, labortechinkus

Részletek >>>