Biostatisztikai modellek az élettudományokban
2019/2020

Mind a 4 Doktori Iskolában meghirdetendő szabadon választható fél éves kurzus PhD hallgatók számára

Szemeszter: őszi szemeszter, heti 2 óra gyakorlat
Kreditérték: 6 kredit
Kurzusfelelős: Stéhlik Jánosné Dr. Boda Krisztina nyugalmazott címzetes egyetemi tanár
Oktatók: Dr. Nyári Tibor PhD DSc egyetemi docens, Rárosi Ferenc tudományos segédmunkatárs, Szűcs Mónika tudományos segédmunkatárs, az Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet munkatársai.
Maximális létszám: 15 fő (egy számítógépes kabinet)
Feltétel: az első évben kötelező biostatisztika kurzus (AOKDI-ALA-03) elvégzése - kivéve azokat, akiket korábbi vagy máshol végzett tanulmányaik alapján felmentünk.

A kurzus célja
Ez a féléves kurzus azoknak a hallgatóknak szól, akiket mélyebben érdekel a biostatisztika és a statisztikai szoftverek világa, ezen belül is a haladó módszerek megismerése (ANOVA modellek, regressziós modellek, epidemiológia, többváltozók módszerek). Feltétele a „biostatisztika” kötelező féléves PhD kurzus elvégzése. A kötelező kurzushoz hasonlóan a módszerek megértése, azok feltételei és alkalmazása, szoftver (R ) használata és az eredmények értelmezése a cél, illetve a bonyolultabb statisztikai módszereket alkalmazó cikkek kritikus értelmezése.

Az oktatás módszere
A kurzus számítógépes kabinetben zajlik, ahol elsősorban az R statisztikai szabad szoftvert, esetleg más, az egyetemen használt szoftvereket (SPSS, Statistica for windows, SAS) alkalmazunk. A hallgatók minden órán házi feladatot kapnak a következő hétre, ezek értékelése adja az év végi jegy felét. Az év végén egy összefoglaló dolgozatot is kell írniuk.

Értékelés: gyakorlati jegy. Ez a házi feladatok pontszámaiból és az év végi dolgozat pontszámából fele-fele arányban áll össze.

Teljesítmény, % Minősítés
0 -50% elégtelen(1)
51-62.5% elégséges(2)
63-75% közepes(3)
76-87.5% jó(4)
88-100% jeles(5)

Tervezett tematika

Hét Tananyag Oktató(k)
1. Alapvető egyváltozós statisztikai próbák (ismétlés). t-próbák, khi-négyzet próbák. BK
2. Korreláció, regresszió, regressziós modellek (ismétlés). BK
3. Lineáris modell, egyszempontos ANOVA BK
4. Kétszempontos ANOVA. BK
5. Ismételt méréses ANOVA modellje (GLM) BK
6. Lineáris modellek, általánosított lineáris modellek, mixed modell BK
7. Diagnosztikus tesztek, predikciós modellek, ROC görbe SZM
8. Predikciós modellek és alkalmazásuk diagnosztikai célokra I. SZM
9. Predikciós modellek és alkalmazásuk diagnosztikai célokra II. RF
10. Epidemiológiai modellezés I. Poisson regresszió NYT
11. Epidemiológiai modellezés II. Negatív binomiális regresszió NYT
12. Mintaelemszám-tervezés I. RF
13. Mintaelemszám-tervezés II. RF
14. Dolgozatírás  

Ajánlott irodalom

  • Az előadások óravázlatai. Letölthetők a honlapról és a Coospace-ről.
  • Reiczigel Jenő, Harnos Andrea, Solymosi Norbert: Biostatisztika nem statisztikusoknak. PARS Kft. Nagykovácsi, 2007. R kódok letölthetők: http://biostatkonyv.hu/