Informatika
2021/2022, I. félév

I. évfolyam

Kreditérték: 2 kreditpont
Előadás: nincs
Gyakorlat: heti 2 óra
A gyakorlatok kontakt formában, a mindenkori járványügyi előírásokat követve indulnak.
Kurzus kódja: GYTKm031
Vizsgaforma: gyakorlati jegy
Tárgyfelvétel előfeltétele: nincs
A tantárgy felelőse és elérhetősége: Tolnai József PhD (Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

A kurzus célja
Az „Informatika” kurzus elsajátításának a célja, hogy a gyakorlatban hasznosítható informatikai alapműveltséget nyújtson a hallgatóknak tanulmányaik elvégzéséhez, felkészítse őket a hatékony tanuláshoz szükséges korszerű információtechnológiai eszközök felhasználására, azon informatikai alapismereteknek és gyakorlati technikáknak az elsajátítására, amelyek egyrészt a dokumentációs, prezentációs és adatmanipulációs tevékenységet segítik, másrészt a számítógépes kommunikáció különböző területein szükségesek. A gyakorlatok háttérismeretet nyújtanak a weben fellelhető egészségügyi adatbázisok kezeléséhez, az egészségügy területén keletkező adatok feldolgozásához, a kapott eredmények prezentálásához és a szükséges dokumentumok elkészítéséhez.

Felhasznált informatikai eszközök
- Windows 10, Microsoft Office 2016, Prezi, Mentimeter, MS Teams, Zoom, internetes egészségügyi adatbázisok

Tervezett gyakorlati tematika (2 óra/hét)

1. Általános információk, tematika, követelmények, Coospace, eduid, Office 365, MS Teams, informatikai környezet
2. Egészségügyi adatok feldolgozása (adatbevitel, adatérvényesítés, autokitöltés, import)
3. Egészségügyi adatok feldolgozása (hivatkozások, számítások, függvények, matematikai problémák megoldása táblázatkezelőben)
4. Egészségügyi adatok feldolgozása (alapstatisztika, haladó függvények, szöveges adatok kezelése, diagramok)
5. Egészségügyi adatok feldolgozása (szűrés, rendezés, regresszió)
6. Egészségügyi adatok feldolgozása (nagyobb adathalmazok kezelése, kimutatás)
7. 1. ZH
8. Egészségügyi adatok prezentációja (PowerPoint, Prezi, Mentimeter)
9. Egészségügyi adatok a weben. Kérdőívek készítése, kiértékelése
10. Dokumentumkezelés (stílusok, tartalom- és ábrajegyzék, képek, képaláírások)
11. Haladó dokumentumszerkesztés (élőfej és élőláb beállítások, oldalszámozás, hivatkozások, kereszthivatkozások, irodalomjegyzék)
12. Telemedicinás okos eszközök és alkalmazások a gyakorlatban
13. 2. ZH
14. Áttekintés, konklúzió, gyakorlati jegyek, javító ZH

A KURZUS KÖVETELMÉNYEI

A gyakorlatok teljesítésének feltétele a rajtuk való részvétel és a két zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű megírása. A gyakorlatok pótlása a hallgatók részéről, önállóan történik a Coospace-re feltöltött megoldások, segédanyagok és e-tananyagok segítségével. A hiányzások igazolása minden esetben a kari és az egyetemi szabályozásoknak megfelelően történik.

A félév során két zárthelyi dolgozatot kell a hallgatóknak megírni, amelyek csak gyakorlati feladatokat foglalnak magukban. Mind a két ZH esetében maximálisan 100 pont szerezhető.
Az így megszerezhető maximális 200 ponthoz további 10 bónusz pont szerezhető a gyakorlatvezetők által kiadott órai vagy otthoni feladatok megoldásával.
A félév utolsó gyakorlatán a hallgató javító ZH-t írhat.

A jegy megállapítása az alábbi táblázat szerint történik:
    •     0–100 pont: elégtelen (1)
    • 101–125 pont: elégséges (2)
    • 126–150 pont: közepes (3)
    • 151–175 pont: jó (4)
    • 176–200 pont: jeles (5)