Modern információtechnológia az orvostudományban
2019/20-II

Kurzus megnevezése: Modern információtechnológia az orvostudományban
A tantárgyelem kredit-értéke: 6
A teljesítési formája: (TBD)
A tantárgyelem óraszáma: 28 (heti 2 óra, 14 hét)
A tantárgyelemet meghirdető tanszék: Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet
Kurzus helye és időpontja: Kis Oktatási Épület, 22-es terem, péntek 12-14
A tantárgy felelőse és elérhetősége: Tolnai József PhD
Oktatók: Bari Ferenc PhD DSc, Peták Ferenc PhD DSc, Tolnai József PhD, Nagy Attila PhD, Fodor Gergő PhD

A kurzus célja:
Megismertetni a PhD hallgatókat az információtechnológia orvostudományi alkalmazásainak legújabb eszközeivel. A hallgatók betekintést nyernek az eHealth, mHealth és a Telemedicina manapság már megkerülhetetlen alkalmazásaiba. Gyakorlati bemutatókon keresztül elsajátítják a telemedicinás megoldások használatát és fejlesztésének lehetőségeit. A kurzus célja továbbá hogy az orvos- vagy egyéb, élettudományokkal foglalkozó hallgatók széles körű alapismereteket szerezzenek az orvosi képfeldolgozás témakörében is. Ehhez kapcsolódóan a kurzus a 3D tervezés, modellezés és nyomtatás orvostudományi vonatkozásait is taglalja az intézetben rendelkezésre álló 3D-s nyomtatók használatával. A szemináriumokon a hallgatók megismerkedhetnek továbbá a legmodernebb információtechnológia megoldások, mint pl. a virtuális és kiterjesztett valóság orvostudományi felhasználásával.

A kurzus tervezett tematikája:

 • Bevezetés az eHealth, mHealth és a telemedicina világába. Alapfogalmak, megvalósítás, hazai és nemzetközi megvalósítási formák.
 • Telepulmonológia saját fejlesztésű megoldások a gyakolatban. Telespirometria, telefonendoszkópia.
 • Telemedicinás alkalmazások a betegkövetésben és rehabilitációban. Szívelégtelenségben, metabolikus szindrómában szenvedő páciensek betegséggel összefüggő élettani paramétereinek távmonitorozása.
 • Orvosi kép- és videofelvételek továbbítása és értékelése fül-orr-gégészeti telemedicinás rendszerben.
 • Telemedicinás eszközök további orvostudományi alkalmazásai. Viselhető okoseszközök (okosórák, okoskarkötők, pántok, stb).
 • Képek számítógépes reprezentációja. Képtömörítő algoritmusok, veszteséges, veszteségmentes tömörítés, ezek jelentősége. Orvosi képfeldolgozás, problémái. Síkok, koordináta-rendszerek. DICOM szabvány ismertetése, PACS rendszerek.
 • Orvosi képek regisztrációja és szegmentálása: algoritmusok, példákkal, rövid matematikai háttér-összefoglalóval.
 • Bevezetés a Slicer használatába. A szoftver alapműködésének megismerése, adatok betöltése, mentése, megjelenítése. Orvosi képszegmentálás és regisztráció gyakorlati kivitelezése, példákkal. Térfogat, távolság, szögek mérése. Anatómiai modellek.
 • 3D tervezés és nyomtatás és az orvostudományban. Szoftverek, anyagok és eljárások áttekintése.
 • Szegmentált anatómiai struktúrák 3D-s nyomtatásának előkészítése, a nyomtatás megvalósítása.
 • Bevezetés a 3D-s tervezőszoftverek használatába. 3D-s mintadarab tervezése, előkészítése nyomtatásra.
 • 3D-s tervezőszoftverek használata. 3D-s mintadarab tervezése, nyomtatása FDM és SLA/DLP 3D nyomtatókkal.
 • Virtuális és kiterjesztett valóság orvostudományi alkalmazásai. Gyakorlati bemutatók.
 • Jövőbeli fejlesztési irányok, elképzelések, trendek az információtechnológia orvostudományi alkalmazásaiban

Évközi tanulmányi követelmények:
− aktív részvétel a szemináriumokon

A hallgatók felkészüléséhez felhasználható szakirodalom (jegyzet, tankönyv, egyéb források és segédanyagok:
− A kurzus egészét tematikailag átfogó és korszerű irodalom nem áll rendelkezésre, az egyes résztémák vonatkozásában ajánlható szakkönyvek pedig meghaladják a kurzus szintjét. A szakkönyvek hozzáférhetősége is időről időre változik.
− Ezen kívül az egyes számítástechnikai rendszerek részletes elektronikus anyaggal, „help”-el rendelkeznek, melyek segítik a rendszerek működését megérteni. 

Ajánlott irodalom:
- Saját készítésű, órán kiosztott oktatási segédletek.