Számítógépes kutatásmódszertani eszközök
2019/2020

Kurzus megnevezése: Számítógépes kutatásmódszertani eszközök
A tantárgyelem kredit-értéke: 6
A teljesítési formája: vizsgadolgozat
A tantárgyelem óraszáma: 28 (heti 2 óra, 14 hét)
A tantárgyelemet meghirdető tanszék: Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet
Kurzus helye és időpontja: Kis Oktatási Épület, 22-es terem, péntek 10-12 (1. csoport), 12-14 (2. csoport)
A tantárgy felelőse és elérhetősége: Tolnai József PhD (Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)
Oktatók: Peták Ferenc PhD DSc, Tolnai József PhD

A kurzus célja:

A kurzus elsődleges célja, hogy gyakorlati és elméleti számítógépes háttérismereteket adjon a doktorandusz hallgatóknak a mérési adatok keletkezésétől a közzétételéig tartó folyamathoz.
A kurzus a korszerű információtechnológiai eszközök használatának elsajátítását célozza meg, mely felkészíti a hallgatókat a hatékony kutatómunkára, az orvosbiológiai adatok feldolgozásra, a tudományos igényű ábrák, diagrammok létrehozására, a prezentációk elkészítésére és bemutatására, illetve az elektronikus dokumentumok (pl. publikáció, disszertáció) elkészítésére.
A kurzus célja továbbá, hogy betekintést nyújtson olyan új és egyre szélesebb körben alkalmazott orvosi technológiákba, mint a telemedicina rendszerek, illetve a 3D nyomtatás orvosi alkalmazásai.

Tematika:

Hét Tartalom
1. Mérési adatok számítógépes gyűjtésének, ábrázolásának és feldolgozásának alapfogalmai az élettudományokban
2-6. Számítógépes adatfeldolgozási módszerek. Mérési adatok előkészítése, kiértékelésre: szűrés, rendezés, adatbázis lekérdezések, adattisztítás, részösszegképzés, kimutatások készítése
7. 3D tervezés és nyomtatás orvostudományi alkalmazásai, bioprinting
8-9. Tudományos adatközlés formái, alapfogalmai. Kiértékelt adatok prezentációja, grafikus szoftvercsomagok használata.
10-11. Tudományos prezentáció tartalmi és formai követelményei. Látvány, szerkezet, tartalom, és üzenet összefüggései.
12-13. Dokumentumok kezelése, diagrammok, ábrák, stílusok használata, tartalom- és ábrajegyzék készítése. Hivatkozások kezelése.
14. Információ- és irodalomkutatás, nemzetközi tudományos élettudományos adatbázisok használata. Tudományos közlemények kezelésének elektronikus rendszerei. Referencia manager. Elektronikus kérdőívek.

Évközi tanulmányi követelmények:
− aktív részvétel a szemináriumokon
− az írásbeli munkák és a vizsgadolgozat önálló elkészítése, és határidőre történő beküldése

A megszerzett tudás és kompetenciák ellenőrzése és értékelése:
A félév teljesítményét 1-5-ig gyakorlati jeggyel minősítjük. Az ötfokozatú gyakorlati jegy értéke az órai munka, a félévközi és a félév végén beadott feladatok eredményétől függően alakul.

A hallgatók felkészüléséhez felhasználható szakirodalom (jegyzet, tankönyv, egyéb források és segédanyagok:
− A kurzus egészét tematikailag átfogó és korszerű irodalom nem áll rendelkezésre, az egyes résztémák vonatkozásában ajánlható szakkönyvek pedig meghaladják a kurzus szintjét. A szakkönyvek hozzáférhetősége is időről időre változik.
− Ezen kívül az egyes szoftverek részletes elektronikus anyaggal, „help”-el rendelkeznek, melyek segítik a rendszerek működését megérteni. 

Ajánlott irodalom:
− Saját készítésű, órán kiosztott oktatási segédletek
− Saját fejlesztésű e-lerning tananyagok