Modern információtechnológia az orvostudományban
2018/19-II

 Kurzus megnevezése: Modern információtechnológia az orvostudományban
A tantárgyelem kredit-értéke: 6
A teljesítési formája: (TBD)
A tantárgyelem óraszáma: 28 (heti 2 óra, 14 hét)
A tantárgyelemet meghirdető tanszék: Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet
Kurzus helye és időpontja: Kis Oktatási Épület, 22-es terem, péntek 10-12
A tantárgy felelőse és elérhetősége: Peták Ferenc DSc.
Oktatók: Bari Ferenc PhD DSc, Peták Ferenc PhD DSc, Tolnai József PhD, Nagy Attila PhD, Fodor Gergő PhD

A kurzus célja:

Megismertetni a PhD hallgatókat az információtechnológia orvostudományi alkalmazásainak legújabb eszközeivel. A hallgatók betekintést nyernek az eHealth, mHealth és a telemedicina manapság már megkerülhetetlen alkalmazásaiba. Gyakorlati bemutatókon keresztül elsajátítják a telemedicinás megoldások használatát és fejlesztésének lehetőségeit. A kurzus célja továbbá hogy az orvos- vagy egyéb, élettudományokkal foglalkozó hallgatók széles körű alapismereteket szerezzenek az orvosi képfeldolgozás témakörében is. Ehhez kapcsolódóan a kurzus a 3D tervezés, modellezés és nyomtatás orvostudományi vonatkozásait is taglalja az intézetben rendelkezésre álló 3D-s nyomtatók használatával. A szemináriumokon a hallgatók megismerkedhetnek továbbá a legmodernebb információtechnológia megoldások, mint pl. a virtuális és kiterjesztett valóság orvostudományi felhasználásával.

A kurzus tananyagtartalma:

Hét Tartalom Oktatók
1. Bevezetés az eHealth, mHealth és a telemedicina világába. Alapfogalmak, megvalósítás, hazai és nemzetközi megvalósítási formák. Prof. Bari Ferenc,
Dr. Tolnai József
2. Telepulmonológia saját fejlesztésű megoldások a gyakolatban. Telespirometria, telefonendoszkópia. Prof. Peták Ferenc,
Dr. Tolnai József
3. Telemedicinás alkalmazások a betegkövetésben és rehabilitációban. Szívelégtelenségben, metabolikus szindrómában szenvedő páciensek betegséggel összefüggő élettani paramétereinek távmonitorozása. Dr. Tolnai József,
Dr. Fodor Gergely
4. Orvosi kép- és videofelvételek továbbítása és értékelése fül-orr-gégészeti telemedicinás rendszerben. Dr. Tolnai József,
Dr. Nagy Attila
5. Telemedicinás eszközök további orvostudományi alkalmazásai. Viselhető okoseszközök (okosórák, okoskarkötők, pántok, stb). Dr. Tolnai József,
Dr. Nagy Attila,
Dr. Fodor Gergely
6. Képek számítógépes reprezentációja. Képtömörítő algoritmusok, veszteséges, veszteségmentes tömörítés, ezek jelentősége. Orvosi képfeldolgozás, problémái. Síkok, koordináta-rendszerek. DICOM szabvány ismertetése, PACS rendszerek. Dr. Nagy Attila
7. Orvosi képek regisztrációja és szegmentálása: algoritmusok, példákkal, rövid matematikai háttér-összefoglalóval. Dr. Nagy Attila
8. Bevezetés a Slicer használatába. A szoftver alap-működésének megismerése, adatok betöltése, mentése, megjelenítése. Orvosi képszegmentálás és regisztráció gyakorlati kivitelezése, példákkal. Térfogat, távolság, szögek mérése. Anatómiai modellek. Dr. Nagy Attila
9. 3D tervezés és nyomtatás és az orvostudományban. Szoftverek, anyagok és eljárások áttekintése. Prof. Bari Ferenc,
Prof. Peták Ferenc
10. Szegmentált anatómiai struktúrák 3D-s nyomtatásának előkészítése, a nyomtatás megvalósítása. Dr. Nagy Attila,
Prof. Peták Ferenc
11. Bevezetés a 3D-s tervezőszoftverek használatába. 3D-s mintadarab tervezése, előkészítése nyomtatásra. Prof. Peták Ferenc,
Dr. Fodor Gergely,
Dr. Tolnai József
12. 3D-s tervezőszoftverek használata. 3D-s mintadarab tervezése, nyomtatása FDM és SLA/DLP 3D nyomtatókkal. Prof. Peták Ferenc,
Dr. Fodor Gergely,
Dr. Tolnai József
13. Virtuális és kiterjesztett valóság orvostudományi alkalmazásai. Gyakorlati bemutatók. Dr. Tolnai József,
Dr. Nagy Attila
14. Jövőbeli fejlesztési irányok, elképzelések, trendek az információtechnológia orvostudományi alkalmazásaiban Prof. Bari Ferenc,
Prof. Peták Ferenc,
Dr. Tolnai József

Évközi tanulmányi követelmények:
− aktív részvétel a szemináriumokon

A hallgatók felkészüléséhez felhasználható szakirodalom (jegyzet, tankönyv, egyéb források és segédanyagok:
− A kurzus egészét tematikailag átfogó és korszerű irodalom nem áll rendelkezésre, az egyes résztémák vonatkozásában ajánlható szakkönyvek pedig meghaladják a kurzus szintjét. A szakkönyvek hozzáférhetősége is időről időre változik.
− Ezen kívül az egyes számítástechnikai rendszerek részletes elektronikus anyaggal, „help”-el rendelkeznek, melyek segítik a rendszerek működését megérteni. 

Ajánlott irodalom:
- Saját készítésű, órán kiosztott oktatási segédletek.