Dr. Hertelendy Péter PhD védése

A Szegedi Tudományegyetem Orvos- és Gyógyszerésztudományi Doktori Tanácsa tisztelettel meghívja Önt

Dr. Hertelendy Péter doktorjelölt
„The impact of age on the elicitation of spreading depolarization and the implication of prostanoids in the associated cerebral blood flow response”
című doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitájára

Témavezetők: Prof. Dr. Bari Ferenc, Dr. Farkas Eszter (SZTE ÁOK, Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet)
Képzési program: Idegtudomány
Doktori Iskola: Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola

A nyilvános vita helyszíne: SZTE ÁOK, Nagy Oktatási Épület Nagy előadó terme (Szeged, Dóm tér 13.)
Időpont: 2019. október 29-én 15:00 óra

MEGHÍVÓ >>

HPeter2