A telemedicina jelene és jövője

Hol áll a világ és benne Magyarország?

"A mindennapi gyógyítási gyakorlat ma már elképzelhetetlen a magas szintű informatikai háttér, az erre épülő szofisztikált berendezések és az információtechnológiai bázist rutinszerűen használó, felkészült szakembergárda nélkül. A betegellátást javító, az orvos-beteg kapcsolatot kiegészítő telemedicina az egészségügy megkerülhetetlen útja: olyan lehetőség, amellyel élnünk kell, ha lépést akarunk tartani a világ rohamléptékű fejlődésével.

A fenti gondolatok a Szegedi Tudományegyetem „Telemedicina Konferencia 2016” címmel megrendezett továbbképző ülésén hangzottak el (Szeged, 2016. május 13.). A rendezvény apropóját az Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézetben újonnan kialakított Telemedicina Kabinet átadása adta. A 30 millió forintos költségvetésből létrehozott telemedicinai oktatóközpontra mind a graduális, mind a posztgraduális szak- és továbbképzés szempontjából kiemelt fontossággal tekint az egyetem vezetése, hiszen a korszerű szemlélet jegyében a hazai egyetemeken szerzett orvosi diploma ma már azt is tanúsítja, hogy „az orvos felhasználói szinten ismeri a korszerű egészségügyi ellátás, kutatás és ismeretszerzés információs rendszereit” – mutatott rá //Dr. Bari Ferenc// professzor, az SZTE Általános Orvostudományi Karának dékánja." (Dr. Bokor Dóra cikke)

A Konferenciáról további részletek a Medical Tribune 2016.05.31.-ai számában olvashatunk.

Medical Tribune