Tisztelettel köszöntöm Intézetünk honlapján!

intezet

Tisztelettel köszöntöm az SZTE Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet honlapján, mely az Intézethez kapcsolódó legfontosabb eseményekről, oktatási tevékenységünkről, valamint a kutatócsoportokban zajló tudományos munkáról ad információt.

Az Orvosi Informatikai és az Orvosi Fizikai és Biofizikai intézetek alapjain 2010-ben létrejött Intézet fontos szerepet játszik az SZTE élettudományi karain zajló oktatási, tehetséggondozási és kutatási tevékenységben. Intézetünk a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Karon kívül az egyetem további három karán, az előkészítő évfolyamon, valamint a doktori képzésben vesz részt alapozó természettudományos és kutatásmódszertani tárgyak oktatásában. Oktatási tevékenységünk az egyes karok igényeihez illeszkedve elsősorban az orvosi fizikai, az orvosi statisztikai, és az orvosi informatikai ismeretek átadására terjed ki magyar, angol és német nyelven. A tárgyak egymásra épülő tematikája biztosítja az életfolyamatok megértéséhez szükséges fizikai alapelvek tisztázását, az élettudományi adatok statisztikai elemzéséhez szükséges ismeretanyag megalapozását, valamint az egészségügyben egyre fontosabb szerepet játszó modern információtechnológiai eljárások áttekintését.

Az Intézet hazai és külföldi partnerekkel együttműködve az élettudományok, a fizika és az informatika határterületein folytat szerteágazó kutatási tevékenységet. Alap-, transzlációs és klinikai kutatócsoportjaink a légzésmechanika, az agyi keringés, a biostatisztika és alkalmazott matematika, a molekuláris biofizika és a telemedicina területein tevékenykednek.

Az Intézetben dolgozó oktatók és kutatók elkötelezettek abban, hogy hallgatóink ne csak elméleti, hanem elsősorban az orvosi gyakorlatban használható tudást szerezzenek, ezzel elősegítve a modern fizikai vívmányok és informatikai eszközök térnyerését az élettudományokban.

petakProf. Dr. Peták Ferenc
Intézetvezető egyetemi tanár